GO(P)No.13/2020/P&ARD

 

 

 

ക്യാമ്പ് ഫോളോവര്‍, ആന പാപ്പാന്‍ മുതലായ തസ്തികകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കേരള ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സര്‍വ്വീസ്  വിശേഷാല്‍ ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്ത് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. വിശദാംശങ്ങള്‍.....