Circular No.Rules-1/402/2016/P&ARD

നിയമന, പ്രൊമോഷന്‍, ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ യഥാസമയം വകുപ്പുകളുടെ വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. വിശദാംശങ്ങള്‍..